RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Mazur-Tourist” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kołobrzeska 1, 10-442 Olsztyn (zwany dalej „Administratorem”).

  1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem: poczty elektronicznej: dyrektor@hotel-warminski.com.pl, telefonicznie: +48 89 522 14 00, listownie: ul. Kołobrzeska 1, 10-442 Olsztyn
  2. W szczególności może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 8 lub w celu wycofania zgody, o czym mowa w punkcie 9.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres minimum jednego roku jednak nie dłużej niż wynika to z treści innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących ALBO do dnia wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

– pracownicy i współpracownicy (personel) Administratora,

– podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, księgowe, (ew. INNE), którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w RODO,

6.   Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.   Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 9.   Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości świadczenia usług.